Läktare

läktare

Läktare

Yellowline äger ett av de modernaste läktarsystemen. Detta system gör det mesta möjligt när det kommer till form och funktion samt optimera antalet sittplatser. Vi kan konstruera läktare helt ut efter era önskemål och platsförutsättningar.

- Läktarstomme i Layher-system
- Höj och sänkbara ben för markutjämning
- Ståläktare med podiegardänger
- Sittläktare med bänk
- Sittläktare med stolar i blå plast
- Stålräcken (110 cm höga lodräta galler)
- Transparenta plexiräcken med aluminiumram (110 cm höga)
- Trappor
- Tak och väderskydd till läktare
- Handikappplatåer
- Ramper